Štandartné odparky sú ponúkané v štyroch rôznych radoch :
 • Zariadenia so zabudovanou ponornou špirálou
 • Zariadenia so stieranou výmennou plochou pre silné koncentrácie
 • Zariadenia pre korozívne tekutiny
 • Zariadenia s núteným refluxom pre vysoké kapacity
FORMECO odparky umožňujú:
 • Separáciu znečisťujúcich látok z vody
 • Okamžité opätovné využitie vody vo výrobnom procese
 • Drastickú redukciu množstva odpadovej vody
 • Projektovanie a výstavbu bezodpadových technológií
  • Odparky s tepelným čerpadlom
  • Odparky s externým zdrojom tepla