Odparky s externým zdrojom tepla


 

Odparka s nútenou cirkuláciou s externými výmenníkmi tepla

 • Veľký hodinový výkon
 • Malá citlivosť na tvorbu nežiadúcej peny
 • Kompaktné rozmery

Tieto odparky sa využívajú na veľké denné množstvá odpadových vôd a umožňujú:

 • Zahusťovať až na koncentráciu sušiny cez 20 %, alebo
 • Zahusťovať na špecifickú hmotnosť roztoku do 1,25 kg/liter

Pre väčšie zahustenie môžu byť kombinované s odparkami so zabudovaným stieračom.

 

Odparky vykurované horúcou vodou alebo parou

U týchto zariadení zdrojom tepla nie je chladivo ale externé vykurovacie medium (horúca voda alebo para). Kondenzáciu zabezpečujeme kondenzátorom chladeným vzduchom alebo kvapalinou.

Pri jednoduchej výrobe a údržbe je garantovaná vysoká produkcia lebo je veľmi efektívny ohrev pomocou vody alebo pary.

Odparky so zabudovaným ohrevom a stieračom – záruka dosiahnutia vysokých koncentrácií destilačného zvyšku

Sú určené na spracovanie veľkých denných dávok pre látky tvoriace nánosy na teplovýmenných plochách.

Stierač zabezpečuje okrem efektívnej výmeny tepla a vysokej koncentrácie destilačného zvyšku aj dokonalé očisťovanie teplovýmennej plochy bez zanášania.

Odparky s externým výmeníkom

 • Pre vysoké denné množstvá pri zachovaní kompaktných rozmerov
 • Pre roztoky tvoriace penu
 • Využívajú externé zdroje tepla

Sú určené na spracovanie veľkého denného množstva a sú vhodné na:

 • Zahusťovanie do 20 % koncentrácie
 • Zahusťovanie na hustotu až 1,25 kg/liter

Pre väčšie zahustenie môžu byť kombinované s odparkami so zabudovaným stieračom.

Odparky s viacnásobným efektom - Pre maximálnu úsporu energie pri veľkých spracovávaných množstvách

V zariadeniach tohoto typu odparovanie na prvom stupni je zabezpečené horúcou vodou alebo parou z externého zdroja. Vzniknuté pary na prvom stupni vykurujú následne druhý stupeň odparovania. Správnym odstupňovaním podtlaku taký istý efekt môžeme dosiahnuť na treťom stupni odparky.
Sú určené na spracovanie veľkého denného množstva a sú vhodné na:

 • Zahusťovanie do 20 % koncentrácie
 • Zahusťovanie na hustotu až 1,25 kg/liter

Destilát opúšťa zariadenie sterilizovaný , čo môžeme využiť v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.

Pre väčšie zahustenie môžu byť kombinované s odparkami so zabudovaným stieračom.