Odparky s tepelným čerpadlom


Odpadová voda na destiláciu je nasávaná do podtlakovanej odparky, využíva podtlak na odparenie. Chladiaca časť je podchladzovaná tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo využíva kondenzačné teplo získané v kondenzátore na ohrev nástreku do odparky.

Destilát, ako aj zahustený destilačný zvyšok sú odčerpané ku koncu alebo v priebehu destilačného procesu.

Silnou stránkou tejto technológie je nízka cena produkcie. Vákuová destilácia spojená s technológiou tepelného čerpadla umožňuje separáciu znečisťujúcich produktov za nízke energetické náklady


Odparky so zabudovaným výmenníkom tepla

  • Nízka spotreba energie
  • Veľká koncetrácia destilačného zvyšku
  • Kompaktné rozmery

Odparka s ponornou špirálou (HP – S)

  • Nevhodné pre produkty zanášajúce povrchy
  • Pre emulzie voda-olej v nižšej koncertácii ako 20 %
  • Typická aplikácia pre odstraňovanie tukov z odpadových vôd

Odparka so stieračom špirálou (HP – R)

  • Všestranné zariadenie na rôznorodé aplikácie
  • Stieranie teplovýmennej plochy zabezpečuje dobrý prenos tepla a zahusťovanie vysokého stupňa až po úroveň sušiny
  • Typická aplikácia pre odstraňovanie tukov z odpadových vôd